Adeziune

Procedura si conditiile de aderare la UNSICAR

Conditiile de baza ce trebuie indeplinite pentru inscrierea in UNSICAR:

a. sa fie persoana juridica;
b. sa subscrie la obiectivele Uniunii si sa isi asume intocmai obligatiile prevazute prin Statut
c. sa aiba ca domeniu de activitate exclusiv efectuarea activitatilor de intermediere si consultanta in asigurari;
d. sa aiba in vedere incheierea unei asigurari de raspundere profesionala, conform normelor stabilite prin lege si normelor interne UNSICAR.

Procedura de inscriere:

Solicitantul depune o cerere tip de aderare la UNSICAR, insotita de:
-un chestionar completat cu date privind activitatea solicitantului
-o copie dupa chitanta de plata catre Uniune a echivalentului in lei al sumei de 150 EURO, reprezentand 50% din contributia initiala la patrimoniul Uniunii(EURO 300).
-o copie dupa documentul de plata reprezentand cotizatia lunara de membru UNSICAR.

La finalizarea acestei etape, solicitantul devine automat membru plin, conform hotararii Adunarii Generale a UNSICAR din data de 8 Martie 2002.

Cea de-a doua jumatate a contributiei la patrimoniu(echivalentul in lei al restului de EURO 150) va fi platita in termen de maxim 6 luni de la data devenirii de membru cu drepturi depline al UNSICAR .

NOTA: Membrii plini achita lunar o cotizatie, stabilita de catre Adunarea Generala prin bugetul pe care il aproba la sfarsitul fiecarui an. Pentru exercitiul in curs, nivelul stabilit al cotizatiei este functie de cifra de afaceri, astfel:

  • pentru cifra de afaceri de pana la 300.000 RON, cotizatia lunara este de 250 RON;
  • pentru cifra de afaceri cuprinsa intre 300.000 si 800.000 RON, cotizatia lunara este de 350 RON;
  • pentru cifra de afaceri de peste 800.000 RON, cotizatia lunara este de 450 RON.

Cerere de adeziune Fisa de prezentare